Land in Beweging

De Museumboerderij in Hoogwoud staat al vanaf 1857 als stolpboerderij langs de Koningspade in het West-Friese land te pronken. Alles lijkt bij het oude gebleven maar dat is schijn. De omgeving maakt namelijk deel uit van het laatste grote ruilverkavelingproject met de naam De Gouw.

Deze ingrijpende landinrichting is inmiddels afgerond: reden om de expositie "Land in beweging" in de Museumboerderij te organiseren. De expositie is te bezoeken vanaf 17 juni tot en met 9 september.

De expositie belicht diverse kanten van de gevolgen van de ruilverkaveling die in eerste instantie ontwikkeld werd om de economische uitvoering van agrarische bedrijven te verbeteren. Het heeft ook veel mooie wandel- en fietsroutes in natuurgebieden opgeleverd. Historisch interessante feiten kwamen tijdens de graafwerkzaamheden te voorschijn. Behalve unieke foto’s met specifieke landschapselementen zijn er archeologische vondsten uit de Steentijd en de Middeleeuwen te zien die in het gebied zijn gevonden.

In de boerderij wordt aan de hand van de meubels en objecten ook een geschiedenis verteld. In de diverse ruimtes krijgt de bezoeker een indruk van het wonen en werken in een goed florerend boerenbedrijf van ongeveer 100 jaar geleden.

In de voorkamer en in de woonkamer zijn een open haard, bedsteden en veel gebruiksvoorwerpen uit de 19e en 20e eeuw te bezichtigen. De stallen zijn ingericht met voorwerpen voor de verwerking van melk tot boter en kaas. Dit was een voorname inkomstenbron voor de familie. De kaaspersen en arrensleden zijn fraai versierd met kleurig geverfd houtsnijwerk. Ze staan net als vroeger te pronk op de zomerstal.

Een vast onderdeel van de rondleiding is een korte wandeling naar de kapel, gebouwd ter aandenken aan de historische gebeurtenis rond Rooms-koning Willem II die in 1256 bij Hoogwoud sneuvelde.