Archeologisch erfgoed van boerenplaatsen

Deze zomer unieke bodemvondsten in het museum
Tijdens graafwerkzaamheden op zijn boerenerf stuitte bewoner Co de Rijcke op tientallen borden, kommen en schotels. Zij hadden eeuwenlang verborgen gelegen onder de grond.

In oude sloten en askuilen werd een grote diversiteit aan sieraardewerk en gebruiksaardewerk gevonden. De voorwerpen lagen 2 meter diep, waardoor ze goed bewaard zijn gebleven.

Boerenerfgoed ExpositieDe vitrines van het museum zijn gevuld met de mooiste borden en schotels van majolica en faïence. De verzameling is uitgebreid met oude tegels die eenzelfde voorstelling hebben als bepaalde borden.

Het Noord-Hollandse slibaardewerk krijgt speciale aandacht. Dit is voornamelijk vrij grof gebruiksaardewerk dat fraai versierd werd met een rijk patroon van geelbakkend slib.

De verzameling is niet compleet zonder de prachtige groene vuurklok, die praktisch gaaf uit de grond kwam. Het bestaat uit een halve kom met brede rand aan de achterkant. ‘s-Avonds werd hij in de schouw van de boerderij geplaatst tegen brandgevaar. Een uniek stuk dat een ereplek verdient in de Museumboerderij!

Boerenerfgoed

Expositie 2014