Adriaan Donker Stichting

In 1984 overleed Adriaan Donker, eigenaar en beheerder van de uit 1857 daterende museumboerderij Westfrisia aan de Koningspade. Adriaan Donker bracht deze boerderij met de gebruiksvoorwerpen van enige generaties familieleden en zijn eigen verzameling onder in de Adriaan Donker Stichting.

De stichting is in mei 1983 is opgericht en heeft zich ten doel gesteld om de museumboerderij van Adriaan Donker in stand te houden. In 1996 ontving de Adriaan Donker Stichting de West-Frieslandprijs uit handen van het Westfries Genootschap.

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende zeven personen:

  • Voorzitter, G. Zaalberg, advocaat
  • (vervangend) Secretaris, S. Broersma, wethouder gemeente Hoorn
  • Penningmeester, J.M. Verkooijen-Spaans, Administratief medewerker op een administratiekantoor
  • Educatie, S. Broersma, wethouder gemeente Hoorn
  • Bestuurslid, N. Zander, afgevaardigde namens het Westfries Genootschap
  • Bestuurslid, S. Appel, afgevaardigde LTO
  • Websitebeheerder, P. Gutker, ZZP-er