Wie was Adriaan Donker?

Adriaan Donker werd op 28 juli 1916 te Hoogwoud geboren en had al vroeg grote belangstelling voor het verzamelen van cultuurhistorisch waardevolle voorwerpen. Hij liet zijn verzameling graag zien: zijn eerste gastenboek dateert al uit 1941.Na het overlijden van zijn vader in 1964 realiseerde hij volledig zijn museale droom.

De Museumboerderij West-Frisia is door toedoen van Adriaan tot museum geworden. Rond 1905 kochten zijn grootouders de boerderij. Zijn vader, Cornelis Donker (1888-1964), erfde deze en zette het veebedrijf voort. Cornelis Donker trouwde in 1915 met Maartje Gutker (1890-1956).

Tot verdriet van beiden, kregen zij slechts één kind, een zoon. Na de dood van zijn vader in 1964 bleek Adriaan weinig gevoel te hebben voor het beheren van een boerenbedrijf. Uiteindelijk verkocht hij het bij de boerderij horende land en het vee.

Adriaan werd door zijn dorpsgenoten als een zonderling beschouwd: hij viel op door zijn afwijkende manier van doen, zijn kleding en zijn als museum ingerichte woning. Het museum is gelegen op een mooi onderhouden sfeervol boerenerf. De hoogstamboomgaard staat vol oude fruitrassen en het kleine weiland is in zijn oude vorm behouden.

Adriaan legde zich toe op het uitbreiden van de verzameling boerenvoorwerpen van zijn ouders. In een twintigtal jaren ontstond zo een omvangrijke collectie, die zowel prehistorische voorwerpen bevat als boerenmeubilair, textiel en serviesgoed.

Verder organiseerde hij voor groepen jongeren en toeristen rondleidingen door de boerderij en bood hij ze de mogelijkheid om op de boerderij te logeren.

Na zijn dood in 1984 liet Adriaan Donker de boerderij en zijn verzameling na aan de Adriaan Donker Stichting, opgericht om zijn museum te beheren. De boerderij wordt nu door vrijwilligers in stand gehouden.

Adriaan was medeoprichter van de in 1966 opgerichte folkloristische dansgroep "Hoogwouder Dansers" en gaf in zijn boerderij onderdak aan het jeugdcentrum De Hooiberg (1972-1976). Veel kleuterklassen beleefden (gedurende tientallen jaren) hun schoolreisje op de boerderij van Adriaan Donker.

In 1983 werd zijn museum in een stichting ondergebracht. Op 11 september 1984 is Adriaan overleden.

Luister naar een interview uit februari 1984 met Adriaan Donker.

Deel 1

Deel 2