Museumregistratie

Op 16 december 2008 heeft de landelijke adviescommissie voor museumregistratie besloten om de Museumboerderij West-Frisia / Adriaan Donker Stichting in aanmerking te laten komen voor opname in het museumregister.

Dit betekent dat de Museumboerderij West-Frisia vanaf heden de status van een officieel museum heeft.

De commissie is op grond van de volgende overwegingen tot haar besluit gekomen: Certificaat

"Na analyse van de door het museum verstrekte informatie komt de commissie tot de conclusie dat aan alle basiseisen wordt voldaan. Zo beschikt het museum over een institutionele basis, een (eigen) collectie en een op schrift gesteld beleidsplan. Het beleidsplan geeft een beschrijving van doelstellingen en doelgroepen van het museum en bevat beleidsvoornemens op alle museale taakgebieden. Hiermee is het plan geschikt om te dienen als leidraad en toetsingsinstrument voor functioneren van het museum.

Verder beschikt het museum over een afgeronde basisregistratie die voldoet aan de minimumeisen van een collectieregistratiesysteem. Voorts heeft het museum aangetoond op adequate wijze zorg te dragen voor het behoud van de collectie. Gekeken naar aard en schaal van het museum beschikt men over voldoende basisvoorzieningen voor het publiek en wordt kennis verkregen over de collectie door onderzoek in eigen beheer. Informatie over de collectie is openbaar en in verschillende vormen beschikbaar en het museum is, op voldoende vaste tijden, toegankelijk voor publiek.

Ook heeft het museum aangetoond te beschikken over voldoende interne deskundigheid om de museale taken naar behoren te vervullen en tonen de financiƫle jaarstukken een stabiele financiƫle basis ter waarborging van het behoud van de collectie en het functioneren van het museum."


Uiteraard zijn het bestuur en alle vrijwilligers van de Adriaan Donker Stichting bijzonder tevreden met dit certificaat van "Geregistreerd Museum". De Adriaan Donker Stichting is gerechtigd de Museumboerderij West-Frisia te promoten als een geregistreerd museum en daarnaast zal de Museumboerderij West-Frisia worden opgenomen in de openbare lijst van geregistreerde musea.

Lees hier de brief van de adviescommissie.