Sponsoring

Bezoekers of bedrijven met liefde en interesse voor het cultureel erfgoed van West-Friesland kunnen bijdragen aan het behoud van onze prachtige collectie, erf en stolpboerderij.

Fiscale regelingen maken dit aantrekkelijk want per 1 januari 2008 merkt de Belastingdienst onze Stichting aan als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Huidige Sponsoren: