Word vriend van de museumboerderij

Museumboerderij West-Frisia aan de Koningspade in Hoogwoud zoekt ‘Vrienden’ voor een duurzame relatie. Particulieren en bedrijven zijn daarom van harte welkom om de museumboerderij te steunen en daarvan zelf ook de vruchten te plukken.

Wanneer u het voortbestaan van het museum belangrijk vindt, word dan voor een jaarlijks bedrag vriend van dit unieke ‘Hoogwouder’ museum in de gemeente Opmeer.

Lees verder “Word vriend van de museumboerderij”

Giften en Legaten

Per 1 januari 2008 heeft de Belastingdienst de Adriaan Donker Stichting aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Per 1 januari 2012 hebben wij de status culturele ANBI gekregen. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

Voor het behoud van onze stichting kunt u op persoonlijke titel een schenking doen of een legaat nalaten aan de Adriaan Donker Stichting (RSIN nummer: 008177223, IBAN NL05RABO0329602861).

Lees verder “Giften en Legaten”

Onze Sponsors

Bezoekers of bedrijven met liefde en interesse voor het cultureel erfgoed van West-Friesland kunnen bijdragen aan het behoud van onze prachtige collectie, erf en stolpboerderij.

Fiscale regelingen maken dit aantrekkelijk want per 1 januari 2008 merkt de Belastingdienst de Adriaan Donker stichting aan als een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Lees verder “Onze Sponsors”