De Zomerstal

Gereedschap in de zomerstal

De stalruimte van de museumboerderij bestaat uit twee, haaks op elkaar staande delen; de korte en de lange regel. De stalruimte is rond de hooiberg gegroepeerd; vanuit een deur kon het hooi voor de koeien uit de hooiberg worden gehaald.

In de korte regel stalde de boer de stier en het jongvee, in de lange regel de koeien. De koeien stonden twee-aan-twee in één stal, met koeschotten als afscheiding.

Oorspronkelijk waren in de korte regel aan de wand die aan de hooiberg grenst, de bedsteden van de knechten en meiden met ertussen een stookplaats. In de jaren vijftig zijn ze weggebroken en is de stalruimte in de korte regel verdubbeld.

De stal is ingericht als zomerstal, een oud Noord-Hollands gebruik dat op de boerderijen in West-Friesland tot in deze tijd is blijven voortleven.

Op de zomerstal ziet u onder andere voorwerpen die werden gebruikt voor de verwerking van de melk tot boter en kaas, alsmede boerengereedschap.Hier staan ook de arrensleden die werden gebruikt bij sneeuw en ijzel. Het tuig waarmee het paard werd getooid hangt hierbij.