Kunstroute Opmeer

Tijdens de Kunstroute Opmeer op zaterdag 8 juni en zondag 9 juni zijn er in het vierkant van de Museumboerderij werken te zien van drie kunstenaars.

U kunt schilderijen bekijken van Herbert Immer Willems, Caroline de Moel en Theo Sinnige. Daarnaast kunt u zilveren sieraden van Else Pranger bewonderen.

Centraal thema in de olieverfschilderijen van Herbert Immer Willems is de zgn. ‘heemding’, het thuiskomen. Wat Duitsers de ‘Heimkehr’ noemen.

Het vinden van een plek waar geborgenheid, veiligheid, balans en harmonie bestaan. Een plek die ieder mens zoekt en wil vinden. 

Het thema in de schilderijen van Caroline de Moel is Neurographic art.

Een bijzondere tekenvorm waarvan de opbouw bestaat uit eenvoudige cirkels en lijnen en deze te verbinden. Een mooie manier om beelden, gevoelens en gedachten om te zetten in lijnen en kleuren.

De Kunstroute Opmeer is al enkele jaren een groot succes. Kunstenaars uit de gemeente Opmeer laten hun werk zien op op verschillende plekken in onze gemeente.

Onze museumboerderij is  één van de locaties waar het werk van bovenstaande viertal kunstenaars is te bewonderen.

Op de website van de expositiekring Opmeer vind u meer informatie over de Kunstroute.

De entree tijdens de Kunstroute Opmeer is gratis.