Missie en Visie

Adriaans paradijs: Het verleden herleeft in een Westfriese Stolpboerderij vol verhalen en schatten van een eigenzinnige boerenzoon.

Missie

Midden in het Westfriese platteland staat de rijks monumentale museumboerderij West-Frisia. Dé plek waar verhalen en mensen bij elkaar komen. Dit is ons materiële en immateriële erfgoed.

Het museum is gewijd aan de verzameling en het leven van de eigenzinnige boerenzoon Adriaan.

Zijn liefde voor de mensen en historie van het Westfriese platteland vormt de rode draad en voert u mee in “Adriaans paradijs”. Zijn verhalen verbinden het verleden met het heden.

Onze kernwaarden zijn:

  • Ambachtelijkheid
  • Verbinding
  • Inspirerend
  • Eigenzinnigheid
  • Creativiteit

Visie

Museumboerderij West-Frisia wil een te koesteren plek innemen in het cultureel en sociaal landschap van West-Friesland.

Wij willen een plek zijn waar vorige generaties hun eigen geschiedenis herkennen, een plek waar ruimte is voor de generaties van vandaag en morgen. Een plek waar zij elkaar ontmoeten, van elkaar en het verleden leren, waar ruimte is voor creativiteit en nieuwe ideeën.

Wij willen betekenisvolle bruggen slaan naar gisteren en morgen. Géén gestold verleden, maar een museum waar het verleden (her)leeft.