Museumboerderij wint Auroraprijs 2020

Tot onze grote verrassing heeft de museumboerderij West-Frisia de Auroraprijs in ontvangst mogen nemen. Daartoe besloot het bestuur van het Westfries Genootschap al in 2020, maar door de coronapandemie was het helaas niet mogelijk deze prijs in dat jaar uit te reiken.

Op 19 mei 2021 tijdens een vergadering van de Adriaan Donker stichting is deze prijs uitgereikt door Jan Smit, voorzitter van het Westfries Genootschap, een cultuurhistorische vereniging voor West-Friesland, het gebied binnen de Westfriese Omringdijk.

Naast de waardering in de vorm van de prijs is er ook een waardering met een geldbedrag van € 750.

Uitreiking Auroraprijs aan de Museumboerderij

Vlnr: Fieda Spaans-Verkoiijen, Jan Smit, Jan Bouwes

Achtergrond Auroraprijs

In 1913 werd in Hoogwoud voor notaris Hendrik de Boer de vereniging Coöperatieve Zuivelfabriek Aurora te Opmeer opgericht. Initiatiefnemer en eerste voorzitter was Adrianus Donker, de grootvader van Adriaan Donker, de laatste bewoner van de boerderij West-Frisia.

Op 1 februari 1964 was de zuivelfabriek Aurora in Opmeer vijftig jaar in productie. Op voorstel van voorzitter Jan Glas besloot de coöperatie in het zelfde jaar tot het instellen van een Aurorafonds met een kapitaal van Hfl. 20.000. Uit de renteopbrengsten moest een prijs worden gefinancierd. Dit werd de Auroraprijs.

Doelstelling van het fonds was het verlenen van financiële bijdragen voor de bestudering van onderwerpen die een bijdrage leveren voor de ontwikkeling van het platteland van Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. Aurora bleef geen zelfstandige coöperatie.

Zij ging eerst op in C.V. Noord-Holland. En vervolgens kwam er in 1979 weer een fusie en ging de C.V. Noord-Holland op in de nieuwe zuivelcoöperatie Melkunie-Holland. Na nieuwe fusies ontstond uiteindelijk de zuivelreus Friesland Campina.

Op 18 september 1980 werd het beheer van het Aurorafonds overgedragen aan het Westfries Genootschap. Sindsdien heeft het bestuur van het Westfries Genootschap de eervolle taak een maal per drie jaar de Auroraprijs uit te reiken.