Project Kapberg

Project KapbergMidden in de Westfriese weilanden bij Hoogwoud staat Museumboerderij West-Frisia. Bezoekers kunnen in vrijwel de gehele boerderij ervaren hoe het boerenleven vroeger was.

Daardoor blijft er weinig ruimte en mogelijkheid over om mensen goed te ontvangen en om andere ondersteunende en aanvullende activiteiten te ontplooien. Dit leidde tot het plan om op het erf van de boerderij een passende bezoekersruimte te bouwen.

Voor zo’n investering ontbreken echter de middelen. Reden waarom we extern op zoek zijn naar organisaties en mensen die de bezoekersruimte mogelijk willen maken met toezegging van een eenmalige bijdrage.

Bij een boerderij als deze past geen moderne ontvangstruimte. Een traditionele kapberg fungeert daarom als basis voor het ontwerp. Aan de buitenzijde zal men het verschil nauwelijks opmerken met een normale kapberg met ondergelegen schuur.

Vormgegeven als originele kapberg completeert het bezoekerscentrum de boerderij

Aan de binnenzijde ontvouwt zich meer dan 50m2 ontvangstruimte. Zelfs een schoolklas op een regenachtige dag kan hier dan mooi de introductie krijgen. De kapberg komt verder goed van pas bij activiteiten die we nu al organiseren, zoals de textieldagen, een curiosamarkt, de ambachtsdagen en dergelijke. We kunnen de ontvangstruimte dan snel in sfeer inrichten. Een toiletruimte voor mindervaliden maakt de voorzieningen compleet. In de karaktervolle museale boerderij is daar geen plaats voor. Boven de ontvangstruimte komt verder nog een verdieping voor opslag. En het pleintje vóór de kapberg is ideaal voor buitenactiviteiten.

Behalve als ontvangstruimte kan men de kapberg prima inzetten voor bijvoorbeeld workshops, dorps- en clubbijeenkomsten. Dat versterkt de vitaliteit van de museumboerderij en de verbinding met het nabijgelegen Hoogwoud. Het geeft ook plek om ondersteunende exposities in te richten. Dat kan een eigen tentoonstelling rond een bepaald thema zijn (we hebben meer materiaal dan waar we nu ruimte voor hebben) of een tijdelijke expositie van kunst, van een verzamelaar of een ander West-Fries museum.

Onder de vrijwilligers van de museumboerderij bevinden zich velen met bouwkundige kennis en kunde, zoals timmerlieden, een schilder en een metselaar. Een echte rietdekker houdt de originele rietgedekte kap in goede staat. De ruim 40 vrijwilligers hebben zich achter het initiatief geschaard, en kunnen het bouwkundige deel grotendeels voor hun rekening nemen. Zo beperkt de benodigde investering zich tot de eerste ruwbouw en verder tot de materialen om de kapberg en inrichting te voltooien.

Wanneer gaan wij bouwen?
Omgevingsvergunning is verleend door gemeente Opmeer en op 20 juni 2019 hebben alle fracties van de gemeente een positieve reactie gegeven met de complimenten voor dit initiatief. Het raadsbesluit voor een subsidiebeschikking en lening werd unaniem genomen.

Na het vele werk van vrijwilligers, bestuur en medewerkers van de gemeente Opmeer heeft burgemeester G.J.A.M. Nijpels op 11 juli namens de gemeente Opmeer de beschikking subsidie en de overeenkomst van de lening voor de kapberg annex bezoekersruimte getekend. Hierna heeft het bestuur van museumboerderij West-Frisia deze documenten ondertekend.

Nu deze documenten zijn ondertekend staat niets meer in de weg om met de bouw van de kapberg te starten!

Klik hier voor een folder over het Project Kapberg met een uitgebreide toelichting over dit project.

Actuele stand van zaken per 11 december 2019:

Stichting "Het Glaswerk"   € 13.000
KNHM   € 1.200
RABO West Friesland   € 5.000
Gez. Protestantse Kerken West Friesland   € 6.000
Kuin Kozijnen/RuitenVisie - Materialen t.w.v.   € 7.000
ME Solution   € 250
CONO   € 200
Adm.kantoor Sinnege   € 250
Groot RMO Techniek   € 200
Haringparty Museumboerderij € 1.000
Rabobank Clubkas Campagne 2018 en 2019 € 1000
Firma Jos Boots - Grondwerken t.w.v. € 750
G van Diepen - Dakbedekking t.w.v. € 1.500
Het Witte Huis - Inboedel voor Kapberg t.w.v. € 3.000
Sense Keukens - Keukenblok voor Kapberg t.w.v. € -
Rinkel & Smit Bouw BV - Bevestigingsmaterialen t.w.v. € 350
Bliksems Reclame € 200
Particuliere- en anonieme giften (totaal) € 3.895
Uit eigen exploitatie 2017 en 2018   € 2.000
Gemeente Opmeer subsidie € 39.232
Gemeente Opmeer lening € 7.809
Totaal   € 92.936


Sponsoren Kapberg

Het officiële Certificaat Museumregistratie           Kanjer van de dijk

ANBI Holland Boven Amsterdam

Locatie

Ontvang de Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de nieuwste activiteiten van de museumboerderij

Copyright © 2018 Museumboerderij West-Frisia