Wie was Adriaan Donker?

Adriaan met looipot

Adriaan Donker werd op 28 juli 1916 te Hoogwoud geboren en had al vroeg grote belangstelling voor het verzamelen van cultuurhistorisch waardevolle voorwerpen.

Hij liet zijn verzameling graag zien: zijn eerste gastenboek dateert al uit 1941. Na het overlijden van zijn vader in 1964 realiseerde hij volledig zijn museale droom.

De Museumboerderij West-Frisia is door toedoen van Adriaan tot museum geworden. Rond 1905 kochten zijn grootouders de boerderij. Zijn vader, Cornelis Donker (1888-1964), erfde deze en zette het veebedrijf voort. Cornelis Donker trouwde in 1915 met Maartje Gutker (1890-1956).

Adriaan op paard
Adriaan als kind op een paard. Rechts zijn moeder.

Tot verdriet van beiden, kregen zij slechts één kind, een zoon. Na de dood van zijn vader bleek Adriaan weinig gevoel te hebben voor het beheren van een boerenbedrijf.

Uiteindelijk verkocht hij het bij de boerderij horende land en het vee.

Geen dertien in dozijn

Adriaan werd door zijn dorpsgenoten als een zonderling beschouwd: hij viel op door zijn afwijkende manier van doen, zijn kleding en zijn als museum ingerichte woning.

Adriaan legde zich toe op het uitbreiden van de verzameling boerenvoorwerpen van zijn ouders. In een twintigtal jaren ontstond zo een omvangrijke collectie, die zowel prehistorische voorwerpen bevat als boerenmeubilair, textiel en serviesgoed.

Adriaan Donker achter spinnewiel
Adriaan Donker achter een spinnewiel in Hoogwoud

Verder organiseerde hij voor groepen jongeren en toeristen rondleidingen door de boerderij en bood hij ze de mogelijkheid om op de boerderij te logeren.

Adriaan Donker

Adriaan was medeoprichter van de in 1966 opgerichte folkloristische dansgroep “Hoogwouder Dansers” en gaf in zijn boerderij onderdak aan het jeugdcentrum De Hooiberg (1972-1976). Veel kleuterklassen beleefden (gedurende tientallen jaren) hun schoolreisje op de boerderij van Adriaan Donker.

De stichting

Na zijn dood op 11 september 1984 liet Adriaan Donker de boerderij en zijn verzameling na aan de Adriaan Donker Stichting. In 1983 werd deze stichting opgericht om zijn uitgebreide collectie en de stolpboerderij te beheren.

Beide worden nu door de stichting en haar vrijwilligers in stand gehouden.

Het museum met Adriaans collectie is gelegen op een mooi onderhouden sfeervol boerenerf. De hoogstamboomgaard staat vol oude fruitrassen en het kleine weiland is in zijn oude vorm behouden.